Samenlevingscontract

Wil je weten wat notarissen bij jou in de buurt in rekening brengen?
Vraag dan nú om een prijsopgaaf van notarissen in jouw regio.
Gratis en vrijblijvend!


Heb ik een notaris nodig voor het opstellen (of wijzigen) van een samenlevingscontract?

Juridisch gesproken: nee.
Praktisch gesproken: ja.
Sorry voor dit raadselachtige antwoord. We leggen het uit.
Er gelden geen bijzondere wettelijke eisen voor een samenlevingsovereenkomst. In theorie kun je dus samen zo'n overeenkomst op papier zetten. (Je zou zelfs een mondelinge samenlevingsovereenkomst kunnen sluiten, maar dat raden we je al helemaal niet aan).
MAAR ..... Je wilt natuurlijk dat jullie samenlevingsovereenkomst méér is dan een gewone onderlinge afspraak. Want je wilt bijvoorbeeld aanspraak kunnen maken op elkaars pensioen. Of minder erfbelasting betalen als één van jullie overlijdt. En instanties zoals pensioenverzekeraars en de fiscus houden alleen maar rekening met het bestaan van een samenlevingsovereenkomst als die is vastgelegd in een notariële akte.
Vandaar dus het praktische antwoord: ja, voor het opstellen en wijzigen van een samenlevingsovereenkomst ga je altijd naar een notaris!
Een samenlevingscontract wordt overigens meestal gesloten in combinatie met twee testamenten (zie: Testament opstellen). En daarvoor heb je ook de notaris nodig.

Heb ik een notaris nodig bij het beëindigen van een samenlevingsovereenkomst?

Nee, meestal niet. Kijk in jouw samenlevings­overeenkomst. Daarin staat altijd een bepaling over het opzeggen van de samenleving(sovereenkomst). Meestal is de regeling dat je ofwel samen een papiertje opstelt waarin je overeenkomst op een bepaalde datum beëindigt ofwel dat één van de twee de overeenkomst per aangetekende brief kan opzeggen.
Is er een eigen huis op naam van beide partners, dan is de notaris wel nodig om dat huis op naam van één van de twee partners te laten stellen. Zie daarover de pagina Huis en boedelscheiding.

Wat is het voordeel van een samenlevingscontract?

Stel: na 10 jaar samenwonen gaan jullie uit elkaar. De spaarrekening en de auto staan op naam van jouw partner. En de meubels werden vanaf die spaarrekening gekocht. De persoonlijke lening die is gesloten om de auto te betalen staat op jouw naam. Voel je hem al aankomen? Ofwel je blijft berooid achter ofwel je kunt een hele hoop advocaatkosten gaan maken om te proberen iets terug te krijgen.
In een samenlevingscontract kun je duidelijke, en eerlijke, afspraken maken over wat er van wie is. En dat kan een hoop ellende schelen.
Een ander voorbeeld. Je woont een paar jaar samen en jouw partner overlijdt. Jouw partner had forse pensioenrechten opgebouwd, maar zonder notarieel samenlevingscontract heb je nergens recht op. Het pensioen verdampt.
Bovendien staan de erfgenamen van jouw overleden partner de volgende dag op de stoep om het halve huis leeg te halen (en dan is ook nog geeneens duidelijk wat er van jou is en wat er van jouw partner was).
Zouden jullie wel een testament hebben gemaakt (maar geen samenlevingsovereenkomst), dan heb je weliswaar niet veel last van de erfgenamen, maar dan komt de belastingdienst er snel aan: zonder notarieel samenlevingscontract betaal je 30% tot 40% erfbelasting. Met een samenlevingscontract is dat 10% tot 20%. Dat kan dus (tien)duizenden euro's schelen.
Heb je enig verantwoordelijkheidsgevoel tegenover jouw partner (en tegenover jou zelf) dan zou het vreemd zijn om géén samenlevingscontract te sluiten.

Waar vind ik meer informatie?

Goede informatie vind je op notaris.nl en op samenlevingscontract-nl.nl.
Wil je weten wat het opstellen (of wijzigen) van een samenlevingsovereenkomst zou moeten kosten? Vraag dan hiernaast een prijsopgaaf. Het is gratis en vrijblijvend!