Legaat

Wil je weten wat notarissen bij jou in de buurt in rekening brengen?
Vraag dan nú om een prijsopgaaf van notarissen in jouw regio.
Gratis en vrijblijvend!


Wat is een legaat?

Als je bepaalde spullen (bijvoorbeeld een schilderij) of een bepaald bedrag in geld aan iemand nalaat, dan is er sprake van een legaat. Jouw erfgenamen zijn dan verplicht om dit legaat af te geven aan de "legataris" (degene aan wie jij de spullen of het geld door middel van een legaat hebt nagelaten).
De legataris kan een privépersoon zijn, maar ook een instelling (bijvoorbeeld een goed doel).

Heb ik een notaris nodig om iets te "legateren"?

Niet altijd. Als het gaat om duidelijk omschreven inboedelgoederen (en dus niet om onroerende zaken zoals een huis, en ook niet over geld) dan zou je ook een zogenaamd "codicil" kunnen maken. Een codicil is een stuk dat jij zelf kunt opstellen, zonder notaris. Op de pagina Codicil lees je meer over de voor- en nadelen van een codicil.
Wil je geld nalaten aan iemand, of wat minder duidelijk omschreven zaken, of onroerende zaken, of wil je gewoon de risico's van een codicil niet lopen, dan zul je dit onderdeel van jouw nalatenschap in de vorm van een "legaat" moeten laten vastleggen in een testament. En dan heb je de notaris nodig.

Legaat aan goede doelen. 100% korting op notaristarieven.

Wil jij geld nalaten aan een goed doel, kijk dan eens op de website van de betreffende instelling.
Veel goede doelen zijn bereid om de notariskosten te betalen als jij een Schenking wilt doen of via een legaat geld wil nalaten aan dat goede doel.

Legateren vrij van erfbelasting.

Als je een geldbedrag aan iemand nalaat, dan moet dat (zoals we hierboven al schreven) via een legaat in een testament.
Desgewenst kun je daarbij bepalen dat het bedrag vrij van Erfbelasting zal zijn. Dat betekent overigens niet dat er dan geen erfbelasting wordt betaald, want die moet altijd betaald worden. Het komt er dan op neer dat de erfgenamen de erfbelasting moeten betalen over het legaat. De legataris (degene die het legaat krijgt) ontvangt het bedrag dan netto.

Waar vind ik meer informatie?

Goede informatie vind je op notaris.nl en ook op de website van de Rijksoverheid (zoek daar op "legaat").
Wil je weten wat het opnemen van een legaat in een testament zou moeten kosten? Vraag dan hiernaast een prijsopgaaf. Het is gratis en vrijblijvend!